Slide background

Budżet obywatelski

  • pobierz - Uchwała nr 222/XXXIX/2021 w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Piechowice
  • pobierz - Uchwała nr 236/XLI/2021 w sprawie zmiany uchwały 222/XXXIX/2021
  • pobierz - Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie poinformowania mieszkańców Piechowic o harmonogramie prac nad budżetem obywatelskim oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w roku 2023
  • pobierz - List poparcia
  • pobierz - Formularz zgłoszenia zadania
  • pobierz - Karta do głosowania
  • pobierz - Lista projektów 2023
  • pobierz - Opisy projektów 2023
  • pobierz - Ogłoszenie o wynikach  2023

 Budżet na rok 2024