Slide background

Aktualne wersje deklaracji:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- wersja PDF - pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- wersja EDYTOWALNA DOCX - pobierz

Uzasadnienie zmian w deklaracji- wersja PDF - pobierz

Uzasadnienie zmian w deklaracji- wersja EDYTOWALNA DOCX - pobierz