Slide background

STOWARZYSZENIE "MICHAŁOWICE W KARKONOSZACH"

ul. ZACISZNA, nr 6, 58- 573 Piechowice

WŁADZE ORGANIZACJI:

Zając Anita - prezes zarządu
Kołodziejczyk Ewa Zofia -wiceprezes zarządu

GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:

1. Działalność kulturalna,
2. Wzmacnianie więzi miejscowej ludności, pielęgnowanie jej tradycji,
3. Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
4. Poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
5. Upowszechnianie wiedzy o historii Michałowic,
6. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja,
7. Wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
8. Działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
9. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
10. Działalność wydawnicza,
11. Ochrona środowiska,
12. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
13. Działania na rzecz propagowania dostępu do sieci internet,
14. Wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
15. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej,
16. Działalność na rzecz rodzin z małymi dziećmi,
17. Działania wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie,
18. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publ