Cennik usług

pobierz - Zarządzenie nr 04/2023 w sprawie cennika podstawowych usług świadczonych przez ZUK sp. z o.o.

Nasze usługi

ESTETYKA MIASTA:

 • utrzymanie czystości ulic i placów latem i zimą,
 • wywóz gruzu i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • całoroczne oczyszczanie ulic, placów i chodników,
 • likwidacja dzikich wysypisk.

UTRZYMANIE ZIELENI (miejskiej i prywatnej):

 • konserwacja i utrzymanie terenów zielonych,
 • budowa zieleńców, zakładanie kwietników,
 • nasadzanie drzew i krzewów,
 • konserwacja (koszenie trawników, formowanie drzew i krzewów, cięcie żywopłotów itp.),
 • zakładanie kwietników dywanowych,
 • wycinka drzew.

EKSPLOATACJA ULIC I MOSTÓW:

 • cząstkowe remonty bieżące dróg i mostów.

INNE CZYNNOŚCI:

 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • roboty, prace ziemne,
 • wynajem samochodów: RENAULT MASTER, MERCEDES BENZ 1922 AK (wywrotka – ładowność do 8,8 tony) oraz ciągnika rolniczego ZETOR PROXIMA PLUS 95 z przyczepą,
 • wynajem sprzętu (koparko-ładowarka) do prac ziemnych,
 • usługi transportowe np.: (przeprowadzki i nie tylko),
 • niwelacje nawierzchni dróg.
 • odśnieżanie miasta zimą.
 • montaż szamb i oczyszczalni przydomowych.

ADMINISTRACJA CMENTARZEM (zakres usług):

 • prowadzenie ewidencji grobów – ksiąg cmentarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nanoszenie na planie zagospodarowania miejsc pochówku,
 • prowadzenie akt wieczystych jak rejestr zmarłych oraz kart zgonów,
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji pogrzebu wykonywanego przez firmy pogrzebowe,
 • dopuszczanie do dokonania ekshumacji zwłok i szczątków, po uzgodnieniu i okazaniu wymaganych zezwoleń właściwego inspektora sanitarnego, prokuratora lub sądu,
 • pobieranie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej w Piechowicach zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza,
 • racjonalna gospodarka miejscami, regularne rozmieszczanie kwater, wyznaczanie miejsc na cmentarzu zgodnie z planem cmentarza,
 • udostępnianie cmentarza oraz kaplicy cmentarnej zarejestrowanym podmiotom gospodarczym,
 • wydawanie zgody na prace kamieniarskie prowadzone przez zarejestrowane podmioty gospodarcze,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza oraz kaplicy,
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania wszystkich instalacji technicznych cmentarza,
 • załatwianie skarg, zażaleń i wniosków użytkowników oraz rozwiązywanie spraw spornych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

zlokalizowany przy ul. Bocznej w Piechowicach czynny jest:

- poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 12:00 do 19:00
- wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 16:00
- soboty w godzinach od 10:00 do 15:00
Z wyłączeniem świąt wypadających w tych dniach.

pobierz - Zarządzenie nr 05/2023 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piechowicach z dnia 18 grudnia 2023 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
pobierz  -Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 05/2023 – regulamin