Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualności

Autor filmu: Robert Jaworski
www.mati.media.pl

 

Aktualności ZUK

O nas

Zakład Usług Komunalnych – to zakład z długoletnim stażem na rynku. Jego początki siegają 1995 roku. Powstał jako zakład budżetowy zaspokajając potrzeby mieszkańców Piechowic. Z dniem 01.01.2011 roku uchwałą rady Miasta Piechowic został przekształcony w jednostkę budżetową, której głównym celem było również zaspokajanie potrzeb miejscowej społeczności o charakterze niegospodarnym i nieodpłatnym.

Od 01.01.2014 roku zakład przeszedł kolejne przekształcenie. Stał się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej. W zakresie: cmentarza, gminnych dróg, ulic, mostów, placów, targowisk, zieleni gminnej i zadrzewień.

Spółka jako osoba prawna prowadzi działalność gospodarczą i może odpłatnie świadczyć usługi wszystkim potencjalnym klientom zgłaszającym taką potrzebę. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług, których pełny katalog znajdziecie Państwo w zakładce usługi. Zapraszamy do współpracy Zarząd Spółki z o.o. ZUK w Piechowicach.