RODO

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piechowicach, dalej jako „ZUK Sp. z o.o.” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.
Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – ZUK Sp. z o.o. względem podmiotu danych - czytaj (Druk 02)

Podstawowe prawa w zakresie ochrony danych osobowych Najemców wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – ZUK Sp. z o.o. względem Najemców - czytaj (Druk 03)

Podstawowe prawa w zakresie ochrony danych osobowych podczas obsługi cmentarza wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – ZUK Sp. z o.o. cmentarz - czytaj (Druk 04)

Jednocześnie informujemy Państwa, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ZUK Sp. z o.o. na szkodę został wprowadzony monitoring wizyjny. Szczegółowe informacje na temat monitoringu wizyjnego znajdują się w tzw. klauzuli monitoringu wizyjnego administratora danych – ZUK Sp. z o.o. względem podmiotu danych - czytaj (Druk 05)

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. powinna przetwarzać dane osobowe podmiotów danych w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w ZUK Sp. z o.o.” - czytaj (Druk 06)

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODO - czytaj (Druk 07)

2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODO - czytaj (Druk 08)

3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - UODO - czytaj (Druk 09)

Mariusz Stasiak vel Stasek
telefon: 782-661-551
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.