Slide background

Uwaga - Urząd Miejski 31 grudnia 2020 r. będzie zamknięty

Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zamknięcia Urzędu Miasta w Piechowicach w dniu 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art, 33 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz 7 pkt 2 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 81/2020 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Piechowicach

zarządzam, co następuję:

§1

1. W związku urlopami pracowników ustalam, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Urząd Miasta w Piechowicach będzie nieczynny.
2. Ustalam dyżur telefoniczny pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piechowicach w dniu 31 grudnia 2020 r, w godzinach od 9:00 do godziny 12:00.

§2

O zamknięciu Urzędu Miasta w Piechowicach oraz o dyżurze w Urzędzie Stanu Cywilnego poinformować interesantów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.piechowice.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piechowicach.

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pani Kamili Misztela — Inspektorowi ds.oświaty i kadr,

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.