Slide background

#Liczymy się dla Polski!

Już od 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spis powszechny to czas, kiedy Główny Urząd Statystyczny stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i  mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Tegoroczny spis powszechny jest szczególny, ponieważ po raz pierwszy realizowany jest metodą samospisu internetowego. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w  systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Obowiązek spisowy obejmuje:

  • mieszkańców Polski- zarówno Polaków, jak i cudzoziemców,
  • stałych mieszkańców Polski przebywających w czasie spisu za granicą,
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Jeżeli mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu, np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu, ustawa zobowiązuje m.in. gminne jednostki organizacyjne do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu. Stanowisko samospisu w Naszej Gminie zostało utworzone w Urzędzie Miasta w pokoju nr 3. (Obecnie gminne stanowisko do samospisu jest nieczynne do 18 kwietnia).

Natomiast jeśli mieszkaniec (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie  się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze: Pani Karolina Sokołowska, Pani Weronika Rosiak i Pan Andrzej Grysiński. Rachmistrzowie telefonicznie zaczną pracę już od 4 maja.

Warto dodać, że uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci baz danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Serdecznie zachęcamy do samospisu internetowego, ponieważ jest to najwygodniejsza forma przekazania danych. Można z niego skorzystać w dowolnym miejscu i czasie, a co za tym idzie - wypełnić swój obowiązek i zyskać możliwość wzięcia udziału w Loterii. Dla uczestników Loterii przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym samochody. W Loterii wezmą udział wyłącznie osoby, które: dokonały samospisu, wygenerowały unikalny kod i  zarejestrowały go na stronie loterii.

Ze względu na pandemię Narodowy Spis Powszechny został przedłużony i potrwa do 30 września 2021 r. Więcej informacji o spisie na: https://spis.gov.pl/.

Oprac. na podstawie: https://spis.gov.pl/

                                                                                                                                                                                                                                                          Aleksandra Budzińska

                                                                                                                                                                                                                          Podinspektor ds. obywatelskich, ewidencji ludności i archiwum