Slide background

Zapytanie ofertowe dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw aktualizacja

Burmistrz Miasta w Piechowicach zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na dostawę i montaż elementów małej infrastruktury, urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na placu zabaw w Piechowicach przy ul. Lipowej.

1. Zapytanie ofertowe pobierz

2. Umowa pobierz

3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pobierz

4. Oferta pdf  pobierz

5. Oferta doc pobierz

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz