Slide background

Projekt „Moja Mała Ojczyzna”

Projekt „Moja Mała Ojczyzna” ma na celu dofinansowanie inicjatyw poprawiających infrastrukturę i aktywizujących społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz poprawy jej estetyki i funkcjonalności. W ramach programu, dofinansowanie jest przekazywane również na działania pielęgnujące lokalny patriotyzm, upamiętniające lokalnych bohaterów i wydarzenia historyczne, a także inicjatywy wspierające sport, rekreację oraz placówki oświatowe. Projekt skierowany jest do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. 

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/