Slide background

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zapytanie pn. "Świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień przy ul. Kryształowej 53a w Piechowicach.

1. Pełny tekst ogłoszenia - pobierz

2..Propozycja cenowa/ofertowa pobierz

3. propozycja cenowa doc. - pobierz

4. Projekt umowy - pobierz

5. Klauzula informacyjna - pobierz

6. Oświadczenie -pobierz

7. Doświadczenie wykonawcy - pobierz

8. doświadczenie wykonawcy doc. pobierz