Slide background

Nowa Strategia LGD

Zapraszamy do udziału w Konsultacjach  Społecznych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju  2023-2027 Partnerstwo Ducha Gór - spotkanie w Piechowicach 25.05.2022 w Piechowickim Ośrodku Kultury, ul. Kryształowa 53, w godzinach 16.00–19.00:

oraz zachęcamy do wypełnienia ankiety udostępnionej przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór pn. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR - SONDAŻ OPINII, której wyniki są obligatoryjne i niezbędne przy tworzeniu nowej strategii LSR 2023-2027.Ankietę można wypełnić na 2 sposoby:- w formie elektronicznej – ankietę można wypełnić pod linkiem:
lik ankiety w formie papierowej w Urzędzie Miasta w Piechowicach.

DUCH GOR plakat