Slide background

Zielony Zwrot TAURONA w praktyce. „Nasza wspólna sprawa”

 „Nie nasze śmieci, ale nasza wspólna sprawa” – pod takim hasłem wraz z początkiem wakacji odbyła się akcja sprzątania brzegów Zalewu Pilchowickiego. Razem do akcji ruszyli przedstawiciele gmin Powiatu Karkonoskiego, gminy Wleń, na terenie której leży zbiornik oraz pracownicy TAURONA. W trakcie akcji zebrano ponad 5 ton odpadów.

- To symboliczny moment kiedy cichną dyskusje na temat tego czyje śmieci płyną rzekami i osadzają się na brzegach. Bierzemy się wspólnie do pracy w myśl zasady  „nie nasze śmieci, ale nasza wspólna sprawa” – mówi Przemysław Mandelt, prezes spółki TAURON Ekoenergia. – Rozszerzyliśmy formułę akcji i wyszliśmy z tą inicjatywą do gmin, aby zmienić perspektywę i zaangażować jak najwięcej osób w realne działania. Zamiast przerzucać się odpowiedzialnością za sprzątanie zacznijmy wspólnie działać – dodaje.

W akcji udział wzięło około 130 osób. Zebrali oni w sumie 610 worków śmieci, z czego 178 worków zebrali wolontariusze, którzy nie brali udziału w konkursie: mieszkańcy DPS Nielestno, pracownicy spółki TAURON Ekoenergia, przedstawiciele Nadleśnictwa Lwówek Śląski, urzędnicy Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, reprezentanci Klubu żeglarskiego Horyzont; 432 worki zostały zebrane w ramach rywalizacji konkursowej o tytuł: „Gminy najbardziej zaangażowanej w praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska”. Pierwsze miejsce zajęła Gmina Jeżów Sudecki, zbierając na brzegach Zalewu Pilchowickiego 126 worków odpadów. W akcji sprzątania brzegów Zalewu Pilchowickiego zebrano ponad 5 ton odpadów.

-  Zebrana ilość śmieci to najlepszy dowód na to, jak bardzo są potrzebne takie inicjatywy. Mimo cyklicznie organizowanych od lat akcji sprzątania świata, świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska jest nadal znikoma - mówi Starosta Krzysztof Wiśniewski. - Wspólnie z gminami powiatu karkonoskiego postanowiliśmy włączyć się w tak ważne działanie, wskazując, że odpowiedzialność za działania mieszkańców powiatu, jak i licznych turystów odwiedzających nasz region, ponosimy my wszyscy. Śmieci, które zatrzymują się na budowlach hydroenergetycznych Taurona, nie biorą się tam znikąd – są po prostu wrzucane do rzeki w jej górnych częściach biegu. Wyrażam nadzieję, że tego typu działania zwiększą świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Zwycięska gmina Jeżów Sudecki, której przedstawiciele najefektywniej pracowali, otrzymała od TAURONA nagrodę w wysokości 10.000 zł

.TAURON LOGO PROMOCYJNE KWADRAT