Slide background

Zapytanie ofertowe 2 - Dostawa minirampy wraz z transportem i montażem

Gmina Miejska Piechowice/Urząd Miasta w Piechowicach realizując zamówienie poniżej progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn. :Dostawa minirampy wraz z transportem i montażem"

1. pena treść ogłoszenia - pobierz

2. propozycja cenowa (ofertowa) - pobierz

3. opis przedmiotu zamówienia - pobierz

4. wzór umowy - pobierz

5. przykładowa wizualizacja - pobierz 

6. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz