Slide background

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piechowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piechowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe.

1. pełna treść ogłoszenia - pobierz
2. załącznik nr 1 oferta (aktywny druk)- pobierz
3
. załącznik nr 2 sprawozdanie (aktywny druk)- pobierz
4. załącznik nr 3 umowa - pobierz
5. załącznik nr 4 oświadczenie (aktywny druk) - pobierz
6
. ogłoszenie o wysokości przyznanych dotacji- pobierz