Slide background

Informacja

W dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania przy wykorzystaniu systemu akustycznego syren alarmowych.
W ramach treningu ze wszystkich syren na terenie miasta zostanie wyemitowany sygnał „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie minuty.
Trening będzie jednocześnie upamiętnieniem 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Burmistrz Miasta Piechowice
(-) Jacek Kubielski