Slide background

Konsultacje społeczne w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 12 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice w latach 2024-2026 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia. 

1. pełna treść Zarządzenia- pobierz
2. wieloletni program współpracy - pobierz
3. ankieta konsultacyjna - pobierz