Slide background

Zarządzanie trasami rowerowymi MTB

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej./ ofertowej na Zarządzanie trasami rowerowymi MTB

1. Pełna treść ogłoszenia pobierz
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pobierz
3. Projekt umowy pobierz
4. wzór propozycji cenowej/ofertowej pobierz
5
. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz