Slide background

Zasady dystrybucji preparatów jodowych na terenie Piechowic

Decyzję o rozpoczęciu  wydawania tabletek jodku potasu wydaje Wojewoda Dolnośląski na terenie województwa lub Prezes Rady Ministrów na terenie kraju.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach dystrybucji:

  1. Przyjęcie preparatu jest dobrowolne.
  2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia.
  3. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
  4. Dla dzieci preparat może otrzymać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
  5. Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć preparat pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego.
  6. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza punktem.
  7. W przypadku osób niepełnosprawnych mających problem z przemieszczaniem się preparat może odebrać członek rodziny.
  8. Każda osoba będzie mogła pobrać ulotkę dotyczącą produktu medycznego z punktu dystrybucji lub zapoznać się z jej treścią w punktach dystrybucji.

Wydawanie tabletek będzie odbywać się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z klasyfikacją poszczególnych grup ryzyka. Dlatego nie zaleca się przyjmowania preparatu osobom dorosłym powyżej 60 roku życia z uwagi na możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych.

L.P.

DAWKA JEDNORAZOWA

DAWKA JEDNORAZOWA

ILOŚĆ TABLETEK JODKU POTASU W POJ. DAWCE

STOSOWANIE TABLETEK JODKU POTASU

1.

Noworodki i niemowlęta młodsze niż  1 miesiąc

12,5 mg

 1/4 tabletki

1/4 tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu  i podać noworodkowi lub niemowlakowi

2.

Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat

25 mg

1/2 tabletki

1/2 tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku

3.

Dzieci od 3 lat do 12 lat

50 mg

1 tabletka

Tabletkę należy połknąć  i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju

4.

Dzieci powyżej 12 roku życia i Dorośli do 60 roku życia

100 mg

2 tabletki

Tabletki należy połknąć  i popić wodą lub innym chłodnym napojem

5.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)

100 mg

2 tabletki

Tabletki należy połknąć  i popić wodą lub innym chłodnym napojem

 

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Miejskiej Piechowice

LP.

Miejsce

Adres

1.

Praktyka Lekarza Rodzinnego MC Zahorscy

ul. Kryształowa 58

58-573 Piechowice

2.

Piechowicki Ośrodek Kultury

ul. Kryształowa 53

58-573 Piechowice

3.

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szkolna 6

58-573 Piechowice

4.

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Tysiąclecia 28

58-573 Piechowice