Slide background

Szklany ogród

Podtrzymując tradycje szklarskie w Piechowicach w ramach projektu pn. „Drogi do szkła i granitu” – szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, wyremontowano zaniedbany park miejski zwany „szklanym ogrodem”. Otwarcie parku miało miejsce w dniu 5 września 2013 r. W ramach prac zagospodarowania terenu uporządkowano roślinność, dokonano nasadzeń drzew i traw ozdobnych, wymieniono ławki, lampy, kosze oraz na alejkach położono nową nawierzchnię z kostki granitowej. Na nowo wykonanych rondach (placykach wypoczynkowych) zainstalowano podświetlane pokrywy ze szkła hartowanego, pod którymi można zobaczyć przedmioty i wyroby historyczne z tutejszej huty. Niezwykle atrakcyjnie prezentują się zdjęcia w szkle wykonane technologią laserową 3D, które zawierają ilustracje znanych miejsc w Piechowicach, starego istniejącego w tamtym miejscu cmentarza ewangelickiego oraz ryciny dotyczące Huty Szkła „Julia”. Całość podświetlona diodami LED szczególnie atrakcyjnie prezentuje się po zapadnięciu zmroku. Park jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców oraz miejscem plenerowych warsztatów, prezentacji oraz pokazów.
W Szklanym Ogrodzie dominują dwa surowce wzajemnie się uzupełniające tj. szkło i granit. W parku zastosowano unikalne rozwiązania architektoniczne, których celem jest ukazanie wielowiekowych tradycji szklarskich Gminy Miejskiej Piechowice, atrakcji turystycznych oraz historii tego miejsca.

Partnerem Gminy Miejskiej Piechowice przy realizacji powyższego projektu była niemiecka Gmina Demitz-Thumitz. Miejsce o wielowiekowych tradycjach wydobycia i obróbki granitu. W ramach wspólnych działań stworzony został również tematyczny szlak rowerowy: szkło-granit wiodący między Karkonoszami i Pogórzem Łużyckim. Użytkownicy mogą się udać w podróż drogami starych szlaków handlowych i mają możliwość poznania w jaki sposób dwa surowce – szkło i granit nacechowały życie i krajobraz po obu stronach pogranicza.