Slide background

Ciepłe mieszkanie

Gmina Miejska Piechowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

cm1

Ciepłe Mieszkanie

pobierz - docx pdf - 1.Zarządzenie SOA.0050.1.42.2023.
pobierz - docx pdf - 2.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42 Burmistrza Miasta Piechowice - Ogłoszenie o naborze.
pobierz - docx pdf - 3.Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie - rodzaje kosztów kwalifikowanych.
pobierz - docx pdf - 4.Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42 Burmistrza Miasta Piechowice - Regulamin naboru wniosków.
pobierz - docx pdf - 5.Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków- Lista sprawdzająca do wniosku o udzielenie dofinansowania.
pobierz - docx pdf - 6.Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 42 Burmistrza Miasta Piechowice - Wniosek o dofinansowanie.
pobierz - docx pdf - 7.Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie -Instrukcja wypełniania wniosku.
pobierz - docx pdf - 8.Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 42 Burmistrza Miasta Piechowice - Umowa.
pobierz - docx pdf - 9.Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 42 Burmistrza Miasta Piechowice - Wniosek o płatność.

licznik
Liczba złożonych wniosków: 5
Liczba wniosków w trakcie realizacji: 3
Liczba wniosków zrealizowanych: 2

cm