Slide background

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne - aktualizacja

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ ofertowej na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w roku 2021 z podziałem na zadania:

1) Zadanie Nr 1 - dostawa materiałów biurowych,

2) Zadanie nr 2 - dostawa materiałów eksploatacyjnych:w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

1. Pełna treść ogłoszenia pobierz

2. Opis przedmiotu zamówienia pobierz

3. Projekt umowy pobierz

4.Propozycja cenowa pobierz

5. Zestawienie cen jednostkowych dla Zadania nr 1 pobierz

6. Zestawienie cen jednostkowych dla Zadania nr 2 pobierz

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dokumentacja wykonanych czynności - pobierz