Slide background

Oceń słabe i silne strony Aglomeracji Jeleniogórskiej!

 

W związku z przystąpieniem do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 przedstawiamy Państwu projekt analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej. Analiza powstała w oparciu o Raport diagnostyczny do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029.

W analizie SWOT wskazywane są czynniki determinujące potencjał rozwojowy regionu sklasyfikowane w cztery grupy:

Siły (S) – pozytywne atrybuty AJ podlegające kształtowaniu przez tworzące ją gminy, które mogą umożliwiać, pobudzać bądź wspierać jej rozwój,
Słabości (W) – cechy i zjawiska ograniczające możliwości rozwoju AJ, które pozostają pod wpływem tworzących ją gmin,
Szanse (O) – zewnętrzne oddziaływania i zjawiska, stwarzające pożądane możliwości rozwoju, niezależne od działań podejmowanych przez gminy tworzące AJ,
Zagrożenia (T) – zewnętrzne negatywne oddziaływania i zjawiska, utrudniające realizację zamierzeń rozwojowych, niezależne od działań podejmowanych przez gminy tworzące AJ.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces przygotowania analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez określenie jej silnych stron (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwelować) oraz szans (które należy wykorzystywać) i zagrożeń (których należy unikać).

Podkreślamy, iż prosimy o zgłaszanie propozycji nowych, konkretnych zapisów (nie recenzji ani komentarzy) w terminie do 2 sierpnia 2022 r. poprzez formularz w wersji word/excel w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W formularzu mogą się Państwo również odnieść do propozycji zawartych w załączonym projekcie analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez usunięcie lub zmianę zamieszczonych w nim zapisów.

Wszystkie Państwa propozycje będą cennym wkładem w opracowanie ostatecznej wersji analizy SWOT stanowiącej podstawę określenia potencjału rozwojowego i obszarów problemowych AJ oraz zostaną wykorzystane w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029.

Załączniki:

Projekt analizy SWOT dla obszaru AJ
Formularz zgłaszania propozycji zapisów - word
Formularz zgłaszania propozycji zapisów - excel