Slide background

POSTANOWIENIE NR 43/2023 i 44/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE

POSTANOWIENIE NR 43/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miejskiej Piechowice do stanu faktycznego, pobierz

POSTANOWIENIE NR 44/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miejskiej Piechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pobierz