Slide background

Zapytanie ofertowe - Dzierżawa 2 szt. kserokopiarek z funkcją drukowania i skanowania

Gmina Miejska Piechowice realizując zamówienie poniżej progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Dzierżawa 2 szt. kserokopiarek z funkcją drukowania i skanowania w formacie A4/A3

1. pełna treść ogłoszenia - pobierz
2. opis przedmiotu zamówienia  - pobierz
3
. projekt umowy - pobierz
4. propozycja cenowa (ofertowa) - pobierz
5
. Zapytanie Wykonawcy-pobierz
6
. Zapytanie Wykonawcy - pobierz
7
. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pobierz