Slide background

Zapytanie ofertowe - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 - dostawa i montaż trampolin.

Gmina Miejska Piechowice/Urząd Miasta w Piechowicach realizując zamówienie poniżej progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach – dostawa i montaż trampolin”.

1. pełna treść ogłoszenia - pobierz
2. propozycja cenowa ofertowa - wersja edytowalna- pobierz
3. opis przedmiotu zamówienia - pobierz
4. wzór umowy - pobierz
5
. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz