Slide background

Zapytanie ofertowe - Dostawa zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego (drogowego)

Gmina Miejska Piechowice/Urząd Miasta w Piechowicach 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49 realizując zamówienie poniżej progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:„Dostawa zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego (drogowego)”.

1. pełna treść ogłoszenia- pobierz
2. propozycja cenowa/ofertowa - pobierz
3. opis przedmiotu zamówienia- pobierz
4. projekt umowy - pobierz
5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz