Slide background

Zapytanie ofertowe: ,, Świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: ,, Świadczenia usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, ul. Kryształowej 53 a w Piechowicach oraz jednostkach podległych Gminie Miejskiej Piechowice w okresie od dnia 2 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku ”

1. pełna treść ogłoszenia - pobierz
2. wzór propozycji cenowej (ofertowej) doc. - pobierz
3. projekt umowy - pobierz
4. klauzula RODO - pobierz
5. oświadczenie oferenta doc.- pobierz
5
. oświadczenie oferenta pdf - pobierz
6. oświadczenie wykonawcy o posiadanym doświadczeniu w pracy doc.- pobierz
7
. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz