Slide background

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej dotyczącej  „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

1. pełna treść ogłoszenia - pobierz

2. formularz ofertowy - pobierz

3. formularz ofertowy doc.-pobierz

4. projekt umowy - pobierz

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz