Slide background

Zostań szefem własnej firmy

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie informuje, że przedłuża nabór do projektu "Mój biznes - moja przyszłość"
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej do dnia 31.08.2022 r. do godziny 12:00. W związku z faktem, że jest to ostatni nabór uczestników do projektu, ilość miejsc jest ograniczona.
W ramach projektu można uzyskać bezzwrotne wsparcie w wysokości 23
050,00 zł na otwarcie działalności gospodarczej oraz półroczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2 000,00 zł/mc.
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo (studentów), które:

-uczą się lub zamieszkują w woj. dolnośląskim, -utraciły zatrudnienie, (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) po 1 marca
2020 roku
-bez wskazania sposobu rozwiązania stosunku pracy i długości trwania zatrudnienia, -nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, -są w wieku 18-29 lat

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji na temat projektu na Państwa stronach internetowych, na tablicach ogłoszeń i w mediach społecznościowych. W załączeniu przesyłam plakat informacyjny.

Szczegóły dotyczące projektu:
https://www.agroreg.com.pl/index.php/oferta/moj-biznes-moja-przyszlosc

Gdyby mieli Państwo więcej pytań, zapraszam do kontaktu 74/872 50 25,

Zostan sobie szefem i zaloz wlasny biznes513 906 956