Slide background

Zapytanie ofertowe - Zarządzanie trasami rowerowymi MTB

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu tras rowerowych MTB – Pasmo rowerowe Olbrzymy, na terenie Gminy Miejskiej Piechowice:

Całkowita długość tras 18 884,63 m, stanowiących spójny element tras rowerowych utworzonych w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”.

1. Pełna treść ogłoszenia - pobierz
2
. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
3. Projekt umowy - pobierz
4
. Propozycja cenowa/ofertowa - pobierz
5
. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania - pobierz